registrujte proizvod

U svrhu što bolje i kvalitetnije Energy Net podrške, molimo Vas da registrujete kupljeni proizvod.

Registracija proizvoda je uslov da se aktivira garancija, pri čemu ugradnju mora izvršiti odobreni instalater od strane kompanije Energy Net.

Da biste izvršili registraciju, neophodna vam je potvrda o ugradnji. Potvrdu o ugradnji potrebno je da dostavi i overi odobreni instalater od strane kompanije Energy Net. Nakon toga se pristupa registraciji koja se može izvršiti putem kontakta prodajnog mesta odobrenog instalatera koji je izvršio ugradnju ili putem web servis stranice.
Registracija uređaja

Registracija uređaja


Podaci o korisniku


Podaci o instalateru


phone-handsetmap-markercalendar-fullcross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram