PRIDRUŽI SE

KARIJERA U ENERGY NET - NOVA ENERGIJA – NOVE IDEJE

ŠIRIMO KRUG DOBRE ENERGIJE

Mi, u kompaniji Energy Net, verujemo da je razvoj kompanije uslovljen razvojem svakog pojedinca u njoj.

Naša kultura je izgrađena na temelju uverenja da nikada ne prestajemo da učimo. Da svako od nas treba da ima uslove da ostvari svoj puni potencijal, kako bi zatim kroz saradnju svi zajedno imali značajniji i dugotrajniji uticaj na dobrobit zajednice čiji smo deo.
Pošto verujemo da je naš ljudski potencijal beskrajan, kao i energija prirode koju koristimo u kreiranju naših poslovnih rešenja, uvek smo u potrazi za najboljim talentima koji će pomoći naš dalji napredak.

Pridružite se našem krugu dobre energije.
Ukoliko želiš da svojim znanjem i energijom doprineseš našoj viziji u kreiranju održivog načina življenja i poslovanja, prijavi se.
Pronađi novu profesionalnu mogućnost

TRENUTNO OTVORENE POZICIJE

OPERATER U SERVISU ZA HOME / BUSINESS KORISNIKE

Lokacija: 
Novi Sad
Ukoliko želiš da pošalješ svoj CV za našu bazu, iako nije otvorena pozicija, popuni upitnik.

OPŠTA PRIJAVA ZA POSAO

Opšta forma zaposlenje

Hvala ti što si iskazao/la interesovanje za rad u kompaniji Energy Net. Ovlašćena lica za proces selekcije kandidata će obrađivati podatke koje nam dostavljaš u svrhu razmatranja tvoje prijave, procene uslova i kompetencija za obavljanje poslova. Energy Net zadržava pravo da koristi podatke radi razmatranja tebe kao kandidata za otvorene radne pozicije u budućem periodu, u skladu sa važećim propisima i tvojom saglasnošću koju možeš opozvati u svakom trenutku slanjem e-maila na adresu office@energynet.rs Kako bi nastavili sa procesom razmatranja tebe kao kandidata za zaposlenje, potrebno je da daš saglasnost za obradu podataka kako smo prethodno naveli.

Više od 30 godina iskustva u upravljanju energijom
Brinemo o komforu i boljoj atmosferi u prostoru
Primenjujemo najsavremenija energetski efikasna rešenja
Za dobrobit 
čoveka i prirode
Poslovanje које se 
odvija u krugu 
dobre energije
Zašto ENERGY NET?

Šta naši zaposleni misle?

Uvažavanje kreativnosti
„U kompaniju Energy Net sam došla preko programa „Moja prva plata“ kao Marketing asistent. Imala sam priliku da radim sa iskusnim kolegama iz različitih sektora od kojih sam naučila dosta o našem poslovanju, zahvaljujući čemu sam mogla samostalno da ispunjavam zadatke. Smatram da je Energy Net bio pravi izbor za početak karijere jer sam, radeći na različitim projektima, stekla značajno iskustvo i vremenom napredovala do pozicije Marketing menadžer.“
Dragana Panjković,
MARKETING MENADŽER
Prijateljsko okruženje
„Izabrao sam da radim u kompaniji Energy Net jer nedostatak iskustva nije videla kao prepreku, ukazala mi je poverenje još kao studentu i dala priliku da učim i razvijem se na profesionalnom nivou. Za sedam godina, koliko radim u kompaniji, imao sam priliku da steknem dosta znanja iz HVAC oblasti, koja sam kasnije prenosio na nove kolege. Dobar odnos sa ljudima sa kojima radim i sarađujem izuzetno su mi važni, a to sam takođe pronašao u Energy Net kompaniji.“
Vladimir Antonić,
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
Inovacije kao pokretačka snaga
„Kompanija Energy Net, na svim svojim operativnim nivoima i u okviru svih članica grupe insistira na inovacijama, kontinuiranom unapređivanju baze znanja i ekspertize i preduzetničkom duhu zaposlenih, što je meni posebno važno. Inovacije su pokretačka snaga cele grupe, kako u sferi internog organizacionog ustrojstva i procesa, kreiranja sveobuhvatnih rešenja, tako i u domenu samih uređaja, koji spadaju u red najsavremenijih i energetski najefikasnijih na tržištu. Stalno delovanje u smeru povećanja internih kapaciteta, korpusa znanja i stručnih resursa je neodvojivi deo svakodnevnih poslovnih aktivnosti i u najvećoj meri je direktno zaslužno za konstantan rast i razvoj kompanije Energy Net.“
Goran Lalić
DIREKTOR ADVISE INSTITUTE BY ENERGY NET

Znanje, inovacija i kreativnost

U okviru ENERGY NET grupe osnovana je i ENERGY NET AKADEMIJA, koja svake godine sprovodi veliki broj obuka za majstore, instalatere i servisere, kao i obuke za licencu A1 i licencu B, doprinoseći sprovođenju efikasnih mera za zaštitu životne sredine.

Energija mladosti

Energy Net grupa je posvećena razvoju mladih, а od 2010. godine ima ustanovljenu praksu zapošljavanja mladih kadrova bez iskustva. Od 2020. godine učestvuje u programu ,,Moja prva plata” zahvaljujući kojem je 85% polaznika nakon devetomesečnog mentorstva i plaćenog rada, dobilo zaposlenje u kompaniji.
ENERGY NET ljudski resursi
021 68 61000
usersphone-handsetmap-markercalendar-fullcross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram