Edukacija, specijalističko obrazovanje, prekvalifikacije, izdavanje sertifikata i obuke za sticanje licenci

Obezbeđenje i prenos znanja, u području energetike i novih tehnologija

Energy Net Akademija je deo Energy Net grupe koji se bavi edukacijom, odnosno specijalističkim obrazovanjem, uključujući prekvalifikacije i izdavanje sertifikata, kao i sprovođenje obuka neophodnih za sticanje licence Ministarstva zaštite životne sredine.

Energy Net Akademija organizuje i sprovodi sledeće vrste obuka:
• Obuke za sticanje nacionalne licence za rad sa fluorovanim gasovima i supstancama koje oštećuju ozonski omotač (sertifikati A i B),
• obuke za instalatere i servisere toplotnih pumpi,
• obuke za instalatere i servisere gasnih kotlova i kotlova na pelet,
• obuke za instalatere i servisere Split, Multi Split i U-Match sistema,
• obuke za instalatere i servisere VRF sistema,obuke za montere solarnih fotonaponskih sistema.

Otvorene konkurse pratite na:

Obuka za sticanje sertifikata A1
Obuka za sticanje sertifikata B
Obuka za montere solarnih fotonaponskih sistema

A1 Sertifikat

Sva lica koja rukuju i rade sa freonom imaju zakonsku obavezu da poseduju licencu A koju izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine.
Licenca A1 potvrđuje da lice koje je poseduje ispunjava uslove za obavljanje sledećih delatnosti:
Instalacije, održavanja i servisiranja i provere curenja rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi svih tipova i kapaciteta, koji sadrže ili se oslanjaju na supstance koje oštećuju ozonski omotač ili fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, sakupljanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač i fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz cilindara i ove opreme i odlaganja te opreme.

B Sertifikat

Sva lica koja obavljaju delatnost servisiranja klima iz motornih vozila imaju zakonsku obavezu da poseduju licencu B koju izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine.
Obuka za licencu B je namenjena serviserima klima na vozilima N1 (teretni do 3.5t bruto) i M1 automobili i minibusevi (do 8+1 sedišta), a koji ne poseduju sertifikat za obavljanje delatnosti koje su u skladu sa Uredbom o sertifikaciji.

Solarni i fotonaponski sistemi

Obuka je namenjena osobama sa ili bez iskustva u ovoj oblasti, koje žele da steknu znanje ili unaprede postojeće u oblasti prodaje i montaže solarnih elektrana, a podrazumeva teorijski i praktični deo na specijalno dizajniranim trenažerima za montažu solarnih elektrana.
Polaznici će dobiti trajno dostupan pristup posebno dizajniranoj platformi za učenje na daljinu, gde će moći da obnove znanje uz pomoć prezentacija sa predavanja, priručnika i video snimaka koji pokrivaju sve segmente montaže solarne elektrane.
Polaznici koji uspešno završe obuku i dobiju sertifikat imaju mogućnost da postanu saradnici kompanije Energy Net i time unaprede svoj poslovni portfolio i povećaju obim posla.
Posao montera solarnih panela – posao budućnosti
Srbija ima znatno veći broj sati sunčevog zračenja od većine evropskih zemalja, čak oko 30% više u poređenju sa Nemačkom, a prosečni godišnji intenzitet sunčevog zračenja u našoj zemlji je blizu 1.400 kWh/m².
Zbog toga je potražnja za solarnim panelima sve veća, a posao montera solarnih panela u porastu.


phone-handsetmap-markercalendar-fullcross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram