Pet saveta za uštedu prilikom grejanja na gas

04/01/2024

Gasni kotlovi su uređaji koje imaju sve potrebne elemente za nesmetano funkcionisanje i automatizovan rad sistema centralnog grejanja kao i pripreme sanitarne tople vode. Mogu biti konvencionalni i kondenzacioni.

Konvencionalni gasni kotlovi uobičajeno rade na visokotemperaturnom režimu, pa se deo toplote gubi preko dimnjaka. U zavisnosti od vrste i starosti, konvencionalni gasni kotao je obično efikasan u rasponu od 80% do 85%. To praktično znači da se 85% proizvedene toplotne energije koristi za grejanje prostora, a preostalih 15% odlazi u spoljašnju sredinu. Konvencionalni kotlovi novije generacije, kao što je Bergen Sirius 26 imaju veću efikasnost, koja dostiže čak 93%.

Kondenzacioni gasni kotlovi su kotlovi koji se koriste za centralno grejanje i zagrevanje sanitarne vode, ali uz dodatno iskorišćenje toplote koja se stvara u kotlu. Ime kondenzacioni kotlovi su dobili jer se vodena para koja se stvara tokom sagorevanja kondenzuje. Gasni kondenzacioni kotlovi, za razliku od tradicionalnih kotlova, dodatno koriste toplotnu energiju dimnih gasova, čime se postiže veća efikasnost (i do 109%), a samim tim i manji troškovi za grejanje. Zbog visoke energetske efikasnosti njihova upotreba u Evropskoj Uniji je obavezna.

Prenosimo Vam 5 saveta kako da uštedite prilikom grejanja na gas

  1. Odabir savremenih sistema za grejanje na gas

Savremeni, kondenzacioni kotlovi na gas obezbeđuju uštedu i do 30% u odnosu na konvencionalne gasne kotlove.

  1.   Proverite stolariju i izolaciju

Do 15% ukupnih troškova predstavlja izgubljenu toplotu koja je izgubljena zbog dotrajale stolarije. Takođe, znamo koliko je izolacija važna. Ukoliko objekat nije dobro izolovan, gubićete značajnu količinu toplote, što je u direktoj vezi sa visinom iznosa na Vašem mesečnom računu.

  1. Instalacija termoglava na radijatore

Instalacijom termoglava na radijatore, moći ćete da podesite temperaturu u svakoj prostoriji posebno.

  1. Koristite sobni termostat 

Termostat obaveštava kotao da je postignuta željena temperatura i na taj način reguliše njegov rad i potrošnju energije.

  1. Smanjite temperaturu kada niste kod kuće

Nekoliko stepeni niža temperatura tokom noći i kada niste kod kuće, može smanjiti potrošnju gasa i do 10%


phone-handsetmap-markercalendar-fullcross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram