Zdravstvene ustanove

Kod zdravstvenih ustanova nužno je zadovoljiti najstrožije zahteve koji se predstavljaju sa stanovišta optimalne temperature, ali i optimalnog kvaliteta vazduha u objektu, pa smo na ovakve projekte specijalno ponosni. Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, Vojnomedicinska Akademija i Opšta bolnica na Banjici u Beogradu, Zdravstveni centar u Valjevu, Specijalizovana bolnica u Slankamenu samo su neke od zdravstvenih ustanova koje su svoje poverenje poklonili nama.

Klinički Centar Vojvodine, Novi Sad
VMA, Beograd
Zdravstveni Centar, Valjevo