Stambeni objekti

Stanogradnja je bitna oblast našeg delovanja, budući da je pojavom energetskih pasoša i ovde sve više u upotrebi oprema visoke efikasnosti i evropskih standarda što je samim tim posao za našu firmu. Bilo da je reč o visoko efikasnim gasnim aparatima na objektima West 65, Golf 8 ili Savada u Beogradu, ili o toplotnim pumpama vazduh-voda za svaki stan posebno na objektu Buha u Sremskoj Kamenici, investitor sa nama dobija optimalno rešenje za svoj objekat i može sa ponosom da ponudi svoje stanove kupcima.

Park City, Novi Sad
Savada, Beograd
West 65, Beograd