Servis i garancija

Izjava o saobraznosti

Ako proizvod koji ste kupili nije saobrazan ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste proizvod kupili. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora, saglasno zakonskim odredbama.

Servis

Ukoliko imate bilo kakvih problema sa upotrebom naših uređaja kontaktirajte naš korisnički centar na 011/6-555-200 ili putem e-maila na servis@energynet.rs u periodu od 8 do 16 časova svakog radnog dana i obezbedićemo vam adekvatnu podršku i po potrebi poslati servisera u najkraćem roku.