Osnovni podaci

Naziv obveznika: ENERGY NET DOO
Mesto: 21000 Novi Sad
Ulica: Temerinska 111
Matični broj: 08716013
Registarski broj: 22308716013
PIB: 101644366
Oblik organizovanosti: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Svojina: Privatna
Šifra delatnosti: 4322
Tekući računi: Komercijalna banka: 205-69918-48
Aik banka: 105-31260-48
Raiffeisen banka: 265-2010310003740-90
ProCredit banka: 220-70156-17