Gasni kotlovi - siguran i ekonomičan izbor za svaki prostor

Blog

U današnje vreme, imperativ u korišćenju različitih uređaja postaje ekonomičnost i energetska efikasnost, kao i komfor u korišćenju. To je naročito izraženo kod novih sistema grejanja i modernizovanja starih instalacija, u kojima svoju primenu sve više nalaze gasni kotlovi.

Gasni kotlovi su uređaji koje imaju sve potrebne elemente za nesmetano funkcionisanje i automatizovan rad sistema centralnog grejanja kao i pripreme sanitarne tople vode. Mogu biti obični (konvencionalni) i kondenzacioni.

             

Konvencionalni (obični) gasni kotlovi uobičajeno rade na visokotemperaturnom režimu, pa se deo toplote gubi preko dimnjaka. U zavisnosti od vrste i starosti, konvencionalni gasni kotao je obično efikasan u rasponu od 80% do 85%. To praktično znači da se 85% proizvedene toplotne energije koristi za grejanje prostora, a preostalih 15% odlazi u spoljašnju sredinu. Konvencionalni kotlovi novije generacije, kao što je Bergen Sirius 26 imaju veću efikasnost, koja dostiže čak 93%.

Kondenzacioni gasni kotlovi su kotlovi koji se koriste za centralno grejanje i zagrevanje sanitarne vode, ali uz dodatno iskorišćenje toplote koja se stvara u kotlu. Ime kondenzacioni kotlovi su dobili jer se vodena para koja se stvara tokom sagorevanja kondenzuje. Gasni kondenzacioni kotlovi, za razliku od tradicionalnih kotlova, dodatno koriste toplotnu energiju dimnih gasova, čime se postiže veća efikasnost (i do 109%), a samim tim i manji troškovi za grejanje. Zbog visoke energetske efikasnosti njihova upotreba u Evropskoj Uniji je obavezna.

 

U običnom gasnom kotlu, vrući izduvni gasovi napuštaju komoru za sagorevanje kroz dimovod (1). odvodeći i deo toplote, čime se efikasnost kotla smanjuje za čak trećinu. U modernom kondenzacionom kotlu izduvni gasovi prolaze kroz dodatni izmenjivač toplote (2), koji upija veći deo njihove toplotne energije i prebacuje je u hladnu vodu koja se vraća iz radijatora. To je ono što kondenzacioni kotao čini tako efikasnim. Hladniji izduvni gasovi izlaze kroz dimovod na uobičajeni način (3), a vlaga nastala kondenzacijom se odvodi kroz zasebnu cev (4).

 

KARAKTERISTIKE KONDENZACIONIH GASNIH KOTLOVA

Prema istraživanju koje je sproveo Ustavni centar za istraživanje zgrada (Najveće istraživačko telo Ujedinjenog Kraljevstva u građevinskoj industriji) kondenzacioni kotlovi su bolji u odnosu na standardne, jer u istim uslovima rada pokazuju bolju efikasnost, što znači da štede energiju i smanjuju račune za struju i gas.

  • Pouzdani su u radu;
  • Nisu komplikovani za održavanje, niti su im potrebni češći servisi (svega dva puta godišnje) - Jedini dodatni zadatak je proveriti ispravan rad odvoda kondenzata;
  • Jednostavni su za ugradnju i zamenu;

Uz pomoć gasnih kondenzacionih kotlova može da se priprema topla potrošna voda u samom kotlu ukoliko kotao poseduje dodatni izmenjivač za sanitarnu vodu ili u akumulacionim bojlerima. Šta više, uz kombinaciju sa toplotnim pumpama i solarnim kolektorima mogu da se kreiraju sistemi koji energetsku efikasnost dovode do najvišeg mogućeg nivoa, a račune do onog najnižeg.

Za više informacija o gasnim kotlovima i sistemima u kojima se oni koriste pozovi nas na 066 090 090 ili poseti stranicu www.energynet.rs, a naši stručni savetnici će naći najefikasnije rešenje za tebe.

 

Za više korisnih saveta prati nas na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-u, LinkedIn-u i YouTube-u.