BERGEN I REMEHA OBUKA ZA INSTALATERE

Novost

U kompaniji Energy Net i ove godine nastavljeno je sa obukama kako bi se unapredilo poslovanje i kako bi se instalateri upoznali sa portfoliom kompanije Energy Net.

"Svesni značaja koje za naše poslovanje imaju instalateri, nastavićemo sa ovim i mnogim drugim aktivnostima u cilju unapređenja saradnje. Obuke su jedne od brojnih aktivnosti koje smo pokrenuli, a prošle godine pokazale su se i kao jedne od najefektnijih", izjavila je marketing menadžerka Energy Net-a Saveta Vukadinović i dodala da će instalateri uvek u Energy Net-u pronaći sigurnog i pouzdanog partnera koji će aktivno raditi na usavršavanju njihovog znanja i stručnosti.

Na obuci pruženo je neophodno teoretsko i praktično znanje koje garantuje da je sertifikovani instalater sposoban da ugradi Bergen i Remeha proizvode u domaćinstva.

Delić atmosfere sa obuke možete videti u nastavku.

Nastavite da pratite nvosti Energy Net-a na Facebook-u, Instagram-u, Twitter-u, LinkedIn-u i YouTube-u.