4. INSTALACIONI MATERIJAL

Zn T-komad 6/4"

Zn T-komad 6/4"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

255,70RSD
Zn T-komad 5/4"

Zn T-komad 5/4"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

196,59RSD
Zn T-komad 3/4''

Zn T-komad 3/4''

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

79,67RSD
Zn T-komad 3"

Zn T-komad 3"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

1.070,34RSD
Zn T-komad 2"

Zn T-komad 2"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

377,77RSD
Zn T-komad 2 1/2"

Zn T-komad 2 1/2"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

799,22RSD
Zn T-komad 1/2"

Zn T-komad 1/2"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

55,25RSD
Zn T-komad 1"

Zn T-komad 1"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

127,21RSD
Zn redukcija 6/4"-5/4"

Zn redukcija 6/4"-5/4"

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

120,78RSD
Zn redukcija 6/4"-3/4"

Zn redukcija 6/4"-3/4"

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

120,78RSD
Zn redukcija 6/4"-1/2"

Zn redukcija 6/4"-1/2"

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

120,78RSD
Zn redukcija 6/4"-1"

Zn redukcija 6/4"-1"

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

120,78RSD
Zn redukcija 5/4''-3/4''

Zn redukcija 5/4''-3/4''

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

95,08RSD
Zn redukcija 5/4"-1/2"

Zn redukcija 5/4"-1/2"

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

95,08RSD
Zn redukcija 5/4"-1"

Zn redukcija 5/4"-1"

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

95,08RSD
Zn redukcija 4"-3"

Zn redukcija 4"-3"

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

836,48RSD