Izolacija za solarne sisteme

Izolacija Armaflex-HT 22 x 10 mm

Izolacija Armaflex-HT 22 x 10 mm

Oblast primene: termičak izolacija cevovoda, sudovi i kanali, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila,
cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.

237,60RSD
Izolacija Armaflex-HT 18 x 13 mm

Izolacija Armaflex-HT 18 x 13 mm

Oblast primene: termičak izolacija cevovoda, sudovi i kanali, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila,
cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.

353,17RSD
Izolacija Armaflex-HT 22 x 13 mm

Izolacija Armaflex-HT 22 x 13 mm

Oblast primene: termičak izolacija cevovoda, sudovi i kanali, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila,
cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.

382,50RSD
Izolacija Armaflex-HT 28 x 13 mm

Izolacija Armaflex-HT 28 x 13 mm

Oblast primene: termičak izolacija cevovoda, sudovi i kanali, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila,
cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.

415,65RSD
Izolacija Armaflex-HT 35 x 13 mm

Izolacija Armaflex-HT 35 x 13 mm

Oblast primene: termičak izolacija cevovoda, sudovi i kanali, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila,
cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.

457,20RSD
Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 15 x 13 mm

Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 15 x 13 mm

HT/Armaflex S elastična i otporna na visoke temperature izolacija za spoljašnju upotrebu.
- Oblast primene: toplotna izolacija cevovoda, armaturei kanala kod solarnih sistema, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila, cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.
- Specijalne odlike: bez CFC, ispunjava DIN 1988 član 2 i 7, otporna na UV zrake

484,80RSD
Izolacija Armaflex-HT 42 x 13 mm

Izolacija Armaflex-HT 42 x 13 mm

Oblast primene: termičak izolacija cevovoda, sudovi i kanali, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila,
cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.

513,60RSD
Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 18 x 13 mm

Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 18 x 13 mm

HT/Armaflex S elastična i otporna na visoke temperature izolacija za spoljašnju upotrebu.
- Oblast primene: toplotna izolacija cevovoda, armaturei kanala kod solarnih sistema, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila, cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.
- Specijalne odlike: bez CFC, ispunjava DIN 1988 član 2 i 7, otporna na UV zrake

525,60RSD
Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 22 x 13 mm

Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 22 x 13 mm

HT/Armaflex S elastična i otporna na visoke temperature izolacija za spoljašnju upotrebu.
- Oblast primene: toplotna izolacija cevovoda, armaturei kanala kod solarnih sistema, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila, cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.
- Specijalne odlike: bez CFC, ispunjava DIN 1988 član 2 i 7, otporna na UV zrake

570,00RSD
Izolacija Armaflex-HT 48 x 13 mm

Izolacija Armaflex-HT 48 x 13 mm

Oblast primene: termičak izolacija cevovoda, sudovi i kanali, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila,
cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.

616,80RSD
Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 28 x 13 mm

Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 28 x 13 mm

HT/Armaflex S elastična i otporna na visoke temperature izolacija za spoljašnju upotrebu.
- Oblast primene: toplotna izolacija cevovoda, armaturei kanala kod solarnih sistema, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila, cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.
- Specijalne odlike: bez CFC, ispunjava DIN 1988 član 2 i 7, otporna na UV zrake

618,00RSD
Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 35 x 20 mm

Izolacija Armaflex sa belom folijom HT-S 35 x 20 mm

HT/Armaflex S elastična i otporna na visoke temperature izolacija za spoljašnju upotrebu.
- Oblast primene: toplotna izolacija cevovoda, armaturei kanala kod solarnih sistema, solarni paneli uključujući i ugradnju napolju, motorna vozila, cevovodi sa vrelim gasom, parovodi i cevovodi sa dvojnim temperaturnim režimima.
- Specijalne odlike: bez CFC, ispunjava DIN 1988 član 2 i 7, otporna na UV zrake

1.455,60RSD