CRNE I POCINKOVANE CEVI I FITINZI

Zn holender 4"

Zn holender 4"

Pocinkovani ravni holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

4.574,77RSD
Zn holender 3"

Zn holender 3"

Pocinkovani ravni holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

1.711,38RSD
Zn koleno 4"

Zn koleno 4"

Namenjen za krivljenje ili savijanje instalacije pod uglom od 90 stepeni. Pocinkovano koleno ima unutrašnji navoj sa obe strane.

1.643,42RSD
Zn holender 2 1/2"

Zn holender 2 1/2"

Pocinkovani ravni holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

1.114,06RSD
Zn T-komad 3"

Zn T-komad 3"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

1.070,34RSD
Zn redukcija 4"-3"

Zn redukcija 4"-3"

Pocinkovani reducir predstavlja redukovanje odnosno promenu prečnika cevi sa većeg na manji ili obrnuto. Na sebi sadrži unutrašnji i spoljašnji navoj.

836,48RSD
Zn koleno 3"

Zn koleno 3"

Namenjen za krivljenje ili savijanje instalacije pod uglom od 90 stepeni. Pocinkovano koleno ima unutrašnji navoj sa obe strane.

813,36RSD
Zn T-komad 2 1/2"

Zn T-komad 2 1/2"

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

799,22RSD
Zn holender 2"

Zn holender 2"

Pocinkovani ravni holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

649,94RSD