Mesingani fiting

Cu poluholender 15-1/2"

Cu poluholender 15-1/2"

Bakarni poluholender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

118,80RSD
Cu poluholender 18-1/2"

Cu poluholender 18-1/2"

Bakarni poluholender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

171,60RSD
Cu poluholender 18-3/4"

Cu poluholender 18-3/4"

Bakarni poluholender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev

200,40RSD
Cu poluholender 22-1"

Cu poluholender 22-1"

Bakarni poluholender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev

346,80RSD
Cu poluholender 22-3/4"

Cu poluholender 22-3/4"

Bakarni poluholender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev

217,20RSD
Cu poluholender 28-5/4"

Cu poluholender 28-5/4"

Bakarni poluholender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev

466,80RSD
MS holender SU 1"

MS holender SU 1"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljiva ravna veza na cevovodu sa dihtungom, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

601,20RSD
MS holender SU 1/2"

MS holender SU 1/2"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

223,20RSD
MS holender SU 2"

MS holender SU 2"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

1.984,80RSD
MS holender SU 3/4"

MS holender SU 3/4"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

352,80RSD
MS holender SU 5/4"

MS holender SU 5/4"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

798,00RSD
MS holender SU 6/4"

MS holender SU 6/4"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

1.162,80RSD
MS holender SU ugaoni 1"

MS holender SU ugaoni 1"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

790,80RSD
MS holender SU ugaoni 2"

MS holender SU ugaoni 2"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

3.972,00RSD
MS holender SU ugaoni 5/4"

MS holender SU ugaoni 5/4"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

1.239,60RSD