Mesingani fiting

Ms holender SN 22-1"

Ms holender SN 22-1"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

1.013,59RSD
Ms prelaz UN 35-3/4"

Ms prelaz UN 35-3/4"

Mesingana poluspojnica najčešće se primenjuje kao spoj između bakarne cevi i radijatorskog ventila ili navojnog prikljucka. U zavisnosti od potrebe, poluspojnice mogu biti sa spoljašnjim (SN) i unutrašnjim (UN) navojem.

1.010,92RSD
Ms prelaz UN 42-5/4"

Ms prelaz UN 42-5/4"

Mesingana poluspojnica najčešće se primenjuje kao spoj između bakarne cevi i radijatorskog ventila ili navojnog prikljucka. U zavisnosti od potrebe, poluspojnice mogu biti sa spoljašnjim (SN) i unutrašnjim (UN) navojem.

943,36RSD
Ms T-komad 6/4''

Ms T-komad 6/4''

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

870,00RSD
Ms prelaz SN 42-5/4"

Ms prelaz SN 42-5/4"

Mesingana poluspojnica najčešće se primenjuje kao spoj između bakarne cevi i radijatorskog ventila ili navojnog prikljucka. U zavisnosti od potrebe, poluspojnice mogu biti sa spoljašnjim (SN) i unutrašnjim (UN) navojem.

861,52RSD
Ms prelaz UN 42-6/4"

Ms prelaz UN 42-6/4"

Mesingana poluspojnica najčešće se primenjuje kao spoj između bakarne cevi i radijatorskog ventila ili navojnog prikljucka. U zavisnosti od potrebe, poluspojnice mogu biti sa spoljašnjim (SN) i unutrašnjim (UN) navojem.

840,76RSD
MS holender SU 5/4"

MS holender SU 5/4"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

798,00RSD
MS holender SU ugaoni 1"

MS holender SU ugaoni 1"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

790,80RSD
Ms T-komad 5/4''

Ms T-komad 5/4''

Primenjuje se kada je potrebno račvati cev na više delova. T komad je unutrašnjeg navoja sa svih strana.

763,20RSD
Ms muf 2''

Ms muf 2''

Mesingani muf ili nastavak primenjuje se pri nastavljanju cevi, popunjivanja rupa odnosno praznine na cevovodu. Ima unutrašnji navoj i može se upotrebljavati i kombinovati uz sve vrste fitinga i cevi.

738,00RSD
Ms koleno 90 5/4''

Ms koleno 90 5/4''

Namenjen za krivljenje ili savijanje instalacije pod uglom od 90 stepeni. Mesingano koleno ima unutrašnji navoj sa obe strane.

690,00RSD
Ms prelaz SN 35-6/4"

Ms prelaz SN 35-6/4"

Mesingana poluspojnica najčešće se primenjuje kao spoj između bakarne cevi i radijatorskog ventila ili navojnog prikljucka. U zavisnosti od potrebe, poluspojnice mogu biti sa spoljašnjim (SN) i unutrašnjim (UN) navojem.

683,44RSD
Ms bos koleno 90 SN 5/4''

Ms bos koleno 90 SN 5/4''

Namenjen za krivljenje ili savijanje instalacije pod uglom od 90 stepeni. Mesingano boš koleno ima unutrašnji i spoljni navoj.

681,60RSD
Ms holender SN 28-1"

Ms holender SN 28-1"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljive veze konusnog oblika na cevovodu, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

605,80RSD
MS holender SU 1"

MS holender SU 1"

Mesingani holender kao i svaki drugi, koristi se radi omogućavanja rastavljiva ravna veza na cevovodu sa dihtungom, kako bi obezbedio jednostavniji način demontaže ili dodavanja novih elemenata na cev.

601,20RSD
Ms prelaz UN 28-5/4"

Ms prelaz UN 28-5/4"

Mesingana poluspojnica najčešće se primenjuje kao spoj između bakarne cevi i radijatorskog ventila ili navojnog prikljucka. U zavisnosti od potrebe, poluspojnice mogu biti sa spoljašnjim (SN) i unutrašnjim (UN) navojem.

561,12RSD