Bakarni fiting

Cu T-Komad 28-18-18

Cu T-Komad 28-18-18

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

800,40RSD
Cu T-Komad 28-18-22

Cu T-Komad 28-18-22

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

542,83RSD
Cu T-Komad 28-22-18

Cu T-Komad 28-22-18

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

758,53RSD
Cu T-Komad 28-35-28

Cu T-Komad 28-35-28

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.190,60RSD
Cu T-Komad 35-15-35

Cu T-Komad 35-15-35

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.025,16RSD
Cu T-Komad 35-18-35

Cu T-Komad 35-18-35

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.074,96RSD
Cu T-Komad 35-28-22

Cu T-Komad 35-28-22

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.241,17RSD
Cu T-Komad 35-28-28

Cu T-Komad 35-28-28

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.040,03RSD
Cu T-Komad 35-35-22

Cu T-Komad 35-35-22

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.511,93RSD
Cu T-Komad 35-35-28

Cu T-Komad 35-35-28

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.429,27RSD
Cu T-Komad 42 mm

Cu T-Komad 42 mm

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.278,16RSD
Cu T-Komad 42-15-42

Cu T-Komad 42-15-42

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.939,43RSD
Cu T-Komad 42-18-42

Cu T-Komad 42-18-42

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.996,43RSD
Cu T-Komad 42-22-42

Cu T-Komad 42-22-42

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.483,44RSD
Cu T-Komad 42-28-42

Cu T-Komad 42-28-42

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.797,46RSD
Cu T-Komad 42-35-35

Cu T-Komad 42-35-35

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

2.879,82RSD