Bakarni fiting

Cu T-Komad 28-18-18

Cu T-Komad 28-18-18

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.638,00RSD
Cu T-Komad 28-18-22

Cu T-Komad 28-18-22

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.084,00RSD
Cu T-Komad 28-22-18

Cu T-Komad 28-22-18

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.555,00RSD
Cu T-Komad 28-35-28

Cu T-Komad 28-35-28

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

2.380,00RSD
Cu T-Komad 35-15-35

Cu T-Komad 35-15-35

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

2.048,00RSD
Cu T-Komad 35-18-35

Cu T-Komad 35-18-35

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

2.123,00RSD
Cu T-Komad 35-28-22

Cu T-Komad 35-28-22

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.241,17RSD
Cu T-Komad 35-28-28

Cu T-Komad 35-28-28

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.946,00RSD
Cu T-Komad 35-35-22

Cu T-Komad 35-35-22

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.511,93RSD
Cu T-Komad 35-35-28

Cu T-Komad 35-35-28

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.429,27RSD
Cu T-Komad 42 mm

Cu T-Komad 42 mm

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

2.358,00RSD
Cu T-Komad 42-15-42

Cu T-Komad 42-15-42

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.939,43RSD
Cu T-Komad 42-18-42

Cu T-Komad 42-18-42

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

1.996,43RSD
Cu T-Komad 42-22-42

Cu T-Komad 42-22-42

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

3.013,00RSD
Cu T-Komad 42-28-42

Cu T-Komad 42-28-42

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

3.327,00RSD
Cu T-Komad 42-35-35

Cu T-Komad 42-35-35

Namenjen za račvanje cevovoda u tri različita smera

5.335,00RSD