Parapetni fan-coil uređaji i pribor

Fan-coil parapetna jedinica Qh=2,0 kW Bergen

Fan-coil parapetna jedinica Qh=2,0 kW Bergen

Optimalnim dizajnom protoka vazduha postignuta je veća efikasnost i tiši rad.
Efikasno koncipiran sistem izduvavanja za bolju raspodelu termperature i vlažnosti.

33.097,00RSD
Fan-coil parapetna jedinica Qh=2,8 kW Bergen

Fan-coil parapetna jedinica Qh=2,8 kW Bergen

Optimalnim dizajnom protoka vazduha postignuta je veća efikasnost i tiši rad.
Efikasno koncipiran sistem izduvavanja za bolju raspodelu termperature i vlažnosti.

33.846,00RSD
Fan-coil parapetna jedinica Qh=3,6 kW Bergen

Fan-coil parapetna jedinica Qh=3,6 kW Bergen

Optimalnim dizajnom protoka vazduha postignuta je veća efikasnost i tiši rad.
Efikasno koncipiran sistem izduvavanja za bolju raspodelu termperature i vlažnosti.

40.037,00RSD
Fan-coil parapetna jedinica Qh=5,4 kW Bergen

Fan-coil parapetna jedinica Qh=5,4 kW Bergen

Optimalnim dizajnom protoka vazduha postignuta je veća efikasnost i tiši rad.
Efikasno koncipiran sistem izduvavanja za bolju raspodelu termperature i vlažnosti.

47.863,00RSD