Pumpne grupe i sigurnosni ventili za solarne sisteme

Solarna pumpna grupa do 10 kolektora Bergen

Solarna pumpna grupa do 10 kolektora Bergen

Komponente seta:
- termometar na povratnoj strani-opseg 0-160°C,
- povratni ventil DN20 sa integrisanim nosačem, merač protoka, regulacija protoka, skala gradacije, opseg 2-12 l/min.
- pumpa: Grundfos Solar 25-65 130mm 1x230V

24.186,00RSD