Solarna pumpna grupa do 10 kolektora Bergen

Šifra:
28577
MP cena:24.186,00RSD
Prosek: 1.5 (2 glasova)

Opis proizvoda

Komponente seta:
- termometar na povratnoj strani-opseg 0-160°C,
- povratni ventil DN20 sa integrisanim nosačem, merač protoka, regulacija protoka, skala gradacije, opseg 2-12 l/min.
- pumpa: Grundfos Solar 25-65 130mm 1x230V

Tehničke karakteristike