1. GREJANJE I OPREMA

Dimovod produzetak 2 m 60/100

Dimovod produzetak 2 m 60/100

Koncentrični produžetci 60/100. Dimovod je dozvoljeno maksimalno produžiti 5,6 metara.

7.833,60RSD
Dimovod produzetak 1,5 m 60/100

Dimovod produzetak 1,5 m 60/100

Koncentrični produžetci 60/100. Dimovod je dozvoljeno maksimalno produžiti 5,6 metara.

6.254,64RSD
Dimovod produzetak 1 m 60/100

Dimovod produzetak 1 m 60/100

Koncentrični produžetci 60/100. Dimovod je dozvoljeno maksimalno produžiti 5,6 metara.

4.430,88RSD
Dimovod vodoravni komplet 60/100 Protherm

Dimovod vodoravni komplet 60/100 Protherm

Komplet set vodoravnog koncentričnog dimovoda 60/100.
Sadrži: 1 koleno s adpterom, vodoravnu cev 1 metar s završetkom i 2 rozete.

3.855,60RSD
Adapter za vertikalni dimovod 60/100

Adapter za vertikalni dimovod 60/100

Adapter za ugradnju vertikalnog dimovoda, kad je izlaz dimovoda direktno vertikalno iz kotla.

3.157,92RSD
Dimovod produzetak 0,5 m 60/100

Dimovod produzetak 0,5 m 60/100

Koncentrični produžetci 60/100. Dimovod je dozvoljeno maksimalno produžiti 5,6 metara.

2.692,80RSD
PROTHERM komb.kotao na gas LYNX 24

PROTHERM komb.kotao na gas LYNX 24

Visok stepen iskorišćenja - do 93 %
- rad sa prirodnim gasom ili TNG
- fasadni aparat(ložište zatvorenog tipa) - velika autonomija
prilikom izbora mesta instaliranja uređaja
- 7-mo prolazni primarni izmenjivač
- dva režima rada:ECO i COMFORT
- inteligentni sistem grejanja(info mod,servisni mod,kodovi grešaka)
- područje toplotne snage grejanja u kW ( 80/60 C): 9,2 - 23,5

59.820,00RSD
PROTHERM komb.kotao na gas LYNX 28

PROTHERM komb.kotao na gas LYNX 28

Visok stepen iskorišćenja - do 93 %
- rad sa prirodnim gasom ili TNG
- fasadni aparat(ložište zatvorenog tipa) - velika autonomija
prilikom izbora mesta instaliranja uređaja
- 7-mo prolazni primarni izmenjivač
- dva režima rada:ECO i COMFORT
- inteligentni sistem grejanja(info mod,servisni mod,kodovi grešaka)
- područje toplotne snage grejanja u kW ( 80/60 C): 11,3 - 27,0

82.920,00RSD