1. GREJANJE I OPREMA

Ventil Stromax FODRV-kosi 2" HERZ

Ventil Stromax FODRV-kosi 2" HERZ

Kućište od mesinga muf X muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima.
Priključak steznim setom:

6.631,53RSD
Ventil Stromax FODRV-kosi 6/4" HERZ

Ventil Stromax FODRV-kosi 6/4" HERZ

Kućište od mesinga muf X muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima.
Priključak steznim setom:

5.663,74RSD
Ventil Stromax FODRV-kosi 5/4" HERZ

Ventil Stromax FODRV-kosi 5/4" HERZ

Kućište od mesinga muf X muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima.
Priključak steznim setom:

4.856,62RSD
Ventil ravni termostatski 1" HERZ

Ventil ravni termostatski 1" HERZ

Priključak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i priključak steznim setom.

4.138,82RSD
Ventil Stromax FODRV-kosi 1" HERZ

Ventil Stromax FODRV-kosi 1" HERZ

Kućište od mesinga muf X muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima.
Priključak steznim setom:

4.238,40RSD
Ventil Stromax FODRV-kosi 3/4" HERZ

Ventil Stromax FODRV-kosi 3/4" HERZ

Kućište od mesinga muf X muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima.
Priključak steznim setom:

3.058,62RSD
Ventil Stromax FODRV-kosi 1/2" HERZ

Ventil Stromax FODRV-kosi 1/2" HERZ

Kućište od mesinga muf X muf, zaptivanje vretena preko dvostrukog O-prstena. Predpodešavanje se izvršava preko graničnika hoda, digitalno očitavanje pretpodešavanja na prozorčiću ručnog točka. Dva merna ventila (1 0284) za merenje diferencijalnog pritiska su montirana pored ručnog točka sa dužim ili kraćim mernim ventilima.
Priključak steznim setom:

2.843,82RSD
Ventil uronski jednocevni 1/2" HERZ

Ventil uronski jednocevni 1/2" HERZ

Priključak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 290 mm, prečnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Grejno telo se može skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se može pomoću Changefi x-a promeniti pod pritiskom. Cevni priključci G 3/4 sa konusom se naručuju posebno.

2.201,16RSD
Ventil uronski ugaoni jednocevni za susac  1/2" HERZ

Ventil uronski ugaoni jednocevni za susac 1/2" HERZ

Priključak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 150 mm, prečnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Podesivo ograničenje dela količine u termostatskom pogonu. Grejno telo se može skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se može pomoćuChangefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni priključci G 3/4 sa konusom se naručuju posebno.

2.045,02RSD
Ventil uronski dvocevni 1/2" HERZ

Ventil uronski dvocevni 1/2" HERZ

Priključak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi dužine l = 290 mm, prečnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Grejno telo se može skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se može pomoću Changefi x-a promeniti pod pritiskom. Cevni priključci G 3/4 se konusom se naručuju posebno.

2.151,50RSD
Ventil uronski jednocevni-susac 1/2" HERZ

Ventil uronski jednocevni-susac 1/2" HERZ

Priključak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 150 mm, prečnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Podesivo ograničenje dela količine u termostatskom pogonu. Grejno telo se može skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se može pomoćuChangefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni priključci G 3/4 sa konusom se naručuju posebno.

1.990,00RSD
Ventil+termoglava gornji 1/2" HERZ

Ventil+termoglava gornji 1/2" HERZ

Set termostatski ventil TS-90 bez prednameštanja (1 7728 91), ek specijal i termoglava "Standard" (1 7260 06)

1.948,91RSD
Ventil uronski dvocevni-susac 1/2"

Ventil uronski dvocevni-susac 1/2"

Priključak grejnog tela sa donje strane, ravno zaptivanje, sa uronskom cevi I = 150 mm, prečnika 11 mm, srednji razmak cevi 40 mm. Grejno telo se može skinuti pod pritiskom. Gornji deo ventila se može pomoćuChangefix-a promeniti pod pritiskom. Cevni priključci G 3/4 sa konusom se naručuju posebno.

1.931,20RSD
Ventil+termoglava ugaoni 1/2" HERZ

Ventil+termoglava ugaoni 1/2" HERZ

Set termostatski ventil T-90 bez prednameštanja (1 7724 91), ugaona izvedba i termoglava "Standard" (1 7260 06)

1.913,57RSD
Ventil uronski ugaoni dvocevni za susac 1/2" HERZ

Ventil uronski ugaoni dvocevni za susac 1/2" HERZ

Herz uronski ventil za sušač 100% kosi
HERZ-VUA je uronski ventil za sušače sa četiri priključka za dvocevni sistem grejanja i opcijom za termostatsku glavu.

1.990,04RSD
Ventil+termoglava ravni 1/2" HERZ

Ventil+termoglava ravni 1/2" HERZ

Set termostatski ventil TS-90 bez prednameštanja (1 7723 91), prava izvedba i termoglava "Standard" (1 7260 06)

1.756,80RSD