1. GREJANJE I OPREMA

Akumulacioni rezervoar (bafer) sa izmenjivačem BAT-H 500 Bergen

Akumulacioni rezervoar (bafer) sa izmenjivačem BAT-H 500 Bergen

Multifunkcionalni bafer rezervoar za skladištenje tehničke vode sistema grejanja sa ugrađenom cevnom zmijom za solarni sistem.
Efikasno rešenje za skladištenje tehničke vode, zagrejanje od različitih generatora toplote (kotlovi na čvrto gorivo, toplotne pumpe, ostali izvori toplote)...

99.993,00RSD
Akumulacioni rezervoar (bafer) sa izmenjivačem BAT-H 800

Akumulacioni rezervoar (bafer) sa izmenjivačem BAT-H 800

Multifunkcionalni bafer rezervoar za skladištenje tehničke vode sistema grejanja sa ugrađenom cevnom zmijom za solarni sistem.
Efikasno rešenje za skladištenje tehničke vode, zagrejanje od različitih generatora toplote (kotlovi na čvrto gorivo, toplotne pumpe, ostali izvori toplote)...

126.993,00RSD
Akumulacioni rezervoar (bafer) sa izmenjivačem BAT-H 1000 Bergen

Akumulacioni rezervoar (bafer) sa izmenjivačem BAT-H 1000 Bergen

Multifunkcionalni bafer rezervoar za skladištenje tehničke vode sistema grejanja sa ugrađenom cevnom zmijom za solarni sistem.
Efikasno rešenje za skladištenje tehničke vode, zagrejanje od različitih generatora toplote (kotlovi na čvrto gorivo, toplotne pumpe, ostali izvori toplote)...

142.993,00RSD