Radijatorski ventili i setovi

Navijak ugaoni 1/2" diht. IVAR

Navijak ugaoni 1/2" diht. IVAR

Navijak ugaoni sa unutrašnjim navojem

598,00RSD
Navijak ugaoni 3/8" diht. IVAR

Navijak ugaoni 3/8" diht. IVAR

Navijak ugaoni sa spoljnim navojem.

646,00RSD
Navijak ravni 1/2" diht. IVAR

Navijak ravni 1/2" diht. IVAR

Navijak ravni sa unutrašnjim navojem.

645,00RSD
Ventil ugaoni 1/2" diht. IVAR

Ventil ugaoni 1/2" diht. IVAR

Ventil ugaoni sa unutrašnjim navojem

787,00RSD
Ventil ravni 1/2" diht. IVAR

Ventil ravni 1/2" diht. IVAR

Ventil ravni sa unutrašnjim navojem.

818,00RSD
Ventil ravni 3/8" diht. IVAR

Ventil ravni 3/8" diht. IVAR

Navijak ravni sa unutrašnjim navojem.

902,00RSD
Ventil ugaoni 3/8" diht. IVAR

Ventil ugaoni 3/8" diht. IVAR

Ventil ugaoni sa unutrašnjim navojem

907,00RSD
Ventil gornji IVAR

Ventil gornji IVAR

Ventil gornji sa unutrašnjim navojem.

931,00RSD
Ventil gornji termostatski IVAR

Ventil gornji termostatski IVAR

Ventil gornji termostatski sa unutrašnjim navaojem.

1.065,00RSD
Navijak ugaoni 3/4" diht. IVAR

Navijak ugaoni 3/4" diht. IVAR

Navijak ugaoni sa spoljnim navojem.

1.067,00RSD
Navijak ravni 3/4" diht. IVAR

Navijak ravni 3/4" diht. IVAR

Navijak ravni sa unutrašnjim navojem.

1.109,00RSD
Ventil ravni 3/4" diht. IVAR

Ventil ravni 3/4" diht. IVAR

Navijak ravni sa unutrašnjim navojem.

1.298,00RSD
Ventil ugaoni 3/4" diht. IVAR

Ventil ugaoni 3/4" diht. IVAR

Ventil ugaoni sa unutrašnjim navojem

1.381,00RSD