Pumpe za otpadne vode

Pumpa UNILIFT KP150-A-1 1x220-230V 50Hz Sch 3m

Pumpa UNILIFT KP150-A-1 1x220-230V 50Hz Sch 3m

Unilift KP pumpe su potapajuće drenažne pumpe pogodne i za privremenu i za trajnu, slobodno stojeću instalaciju. Mogu se koristiti za pumpanje drenažne vode i sive otpadne vode. Pogodne su i za instalaciju u sabirnim rezervoarima.

42.052,00RSD
Pumpa UNILIFT KP150-A-1 1X220-230V 50HZ SCH10M

Pumpa UNILIFT KP150-A-1 1X220-230V 50HZ SCH10M

Unilift KP pumpe su potapajuće drenažne pumpe pogodne i za privremenu i za trajnu, slobodno stojeću instalaciju. Mogu se koristiti za pumpanje drenažne vode i sive otpadne vode. Pogodne su i za instalaciju u sabirnim rezervoarima.

45.004,00RSD
Pumpa UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V50Hz Sch 5m

Pumpa UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V50Hz Sch 5m

Unilift KP pumpe su potapajuće drenažne pumpe pogodne i za privremenu i za trajnu, slobodno stojeću instalaciju. Mogu se koristiti za pumpanje drenažne vode i sive otpadne vode. Pogodne su i za instalaciju u sabirnim rezervoarima.

34.410,63RSD
Pumpa UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V50Hz Sch 10m

Pumpa UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V50Hz Sch 10m

Unilift KP pumpe su potapajuće drenažne pumpe pogodne i za privremenu i za trajnu, slobodno stojeću instalaciju. Mogu se koristiti za pumpanje drenažne vode i sive otpadne vode. Pogodne su i za instalaciju u sabirnim rezervoarima.

50.277,00RSD
Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2  D-2

Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2 D-2

SOLOLIFT2 je jedinstveni asortiman pumpnih stanica koje služe za drenažu svakog kućnog sanitarnog uređaja gde god se on nalazio
i bez obzira na silu teže koja vlada u odvodnom sistemu.
Uređaj prikuplja i pumpa otpadne vode kroz tanku cev pod pritiskom (23 mm) do sledeće cevi - mogućnost pumpanja do visine od 6 m i udaljenosti od 100 m.

59.233,00RSD
Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2  WC-1

Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2 WC-1

SOLOLIFT2 je jedinstveni asortiman pumpnih stanica koje služe za drenažu svakog kućnog sanitarnog uređaja gde god se on nalazio
i bez obzira na silu teže koja vlada u odvodnom sistemu.
Uređaj prikuplja i pumpa otpadne vode kroz tanku cev pod pritiskom (23 mm) do sledeće cevi - mogućnost pumpanja do visine od 6 m i udaljenosti od 100 m.

66.093,00RSD
Pumpa UNILIFT KP350-A-1 1X220-240V

Pumpa UNILIFT KP350-A-1 1X220-240V

Unilift KP pumpe su potapajuće drenažne pumpe pogodne i za privremenu i za trajnu, slobodno stojeću instalaciju. Mogu se koristiti za pumpanje drenažne vode i sive otpadne vode. Pogodne su i za instalaciju u sabirnim rezervoarima.

69.092,00RSD
Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2  C-3

Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2 C-3

SOLOLIFT2 je jedinstveni asortiman pumpnih stanica koje služe za drenažu svakog kućnog sanitarnog uređaja gde god se on nalazio
i bez obzira na silu teže koja vlada u odvodnom sistemu.
Uređaj prikuplja i pumpa otpadne vode kroz tanku cev pod pritiskom (23 mm) do sledeće cevi - mogućnost pumpanja do visine od 6 m i udaljenosti od 100 m.

74.756,00RSD
Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2  WC-3

Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2 WC-3

SOLOLIFT2 je jedinstveni asortiman pumpnih stanica koje služe za drenažu svakog kućnog sanitarnog uređaja gde god se on nalazio
i bez obzira na silu teže koja vlada u odvodnom sistemu.
Uređaj prikuplja i pumpa otpadne vode kroz tanku cev pod pritiskom (23 mm) do sledeće cevi - mogućnost pumpanja do visine od 6 m i udaljenosti od 100 m.

80.179,00RSD
Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2  CWC-3

Prepumpni uredjaj SOLOLIFT2 CWC-3

SOLOLIFT2 je jedinstveni asortiman pumpnih stanica koje služe za drenažu svakog kućnog sanitarnog uređaja gde god se on nalazio
i bez obzira na silu teže koja vlada u odvodnom sistemu.
Uređaj prikuplja i pumpa otpadne vode kroz tanku cev pod pritiskom (23 mm) do sledeće cevi - mogućnost pumpanja do visine od 6 m i udaljenosti od 100 m.

83.062,00RSD
Pumpa UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m, SCH

Pumpa UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m, SCH

Unilift AP je jednostepena pumpa ili sa poluotvorenim rotorom (AP12) ili sa vortex rotorom (AP35 i AP50). Sve Unilift AP pumpe imaju rukavac od nerđajućeg čelika za hlađenje tokom rada. Prečistač koji se nalazi na dnu sprečava da u pumpu dospeju čestice veće od onih za koje je pumpa predviđena. Prečistač je pričvršćen za kućište pumpe.

94.343,00RSD
Pumpa UNILIFT AP12.40.04.A3 3X400V 10M,CEE

Pumpa UNILIFT AP12.40.04.A3 3X400V 10M,CEE

Unilift AP i Unilift AP Basic su potapajuće drenažne pumpe konstruisane i za privremenu/prenosnu instalaciju i za trajnu, slobodno stojeću instalaciju. Ove jednostepene pumpe uglavnom su izrađene od nerđajućeg čelika. Svi tipovi su dostupni u monofaznim ili trofaznim verzijama i za napajanje od 50 ili 60 Hz.

Broj u oznaci tipa, npr. AP12, ukazuje na veličinu oblih čestica koje mogu proći kroz pumpu.

94.809,00RSD
Pumpa UNILIFT AP50B.50.08.A1V

Pumpa UNILIFT AP50B.50.08.A1V

Unilift AP je jednostepena pumpa ili sa poluotvorenim rotorom (AP12) ili sa vortex rotorom (AP35 i AP50). Sve Unilift AP pumpe imaju rukavac od nerđajućeg čelika za hlađenje tokom rada. Prečistač koji se nalazi na dnu sprečava da u pumpu dospeju čestice veće od onih za koje je pumpa predviđena. Prečistač je pričvršćen za kućište pumpe.

107.396,00RSD