Termometri, termomanometri i manometri

Bergen manometar 0-10 bar fi 100 mm radijalni(1/2")

Bergen manometar 0-10 bar fi 100 mm radijalni(1/2")

Bergen manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
Prečnici u ponudi: 63,80,100 mm
Klasa tačnosit: 1,6%
Kućište: Čelik crni plastificiran
Poklopac:Čelični lim crno obojen sa staklom 
Zaštita: IP 32 / IP 54 EN 60529

915,00RSD
Bergen manometar 0-10 bar fi 63 mm radijalni(1/4")

Bergen manometar 0-10 bar fi 63 mm radijalni(1/4")

Bergen manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
Prečnici u ponudi: 63,80,100 mm
Klasa tačnosit: 1,6%
Kućište: Čelik crni plastificiran
Poklopac:Čelični lim crno obojen sa staklom 
Zaštita: IP 32 / IP 54 EN 60529

411,00RSD
Bergen manometar 0-10 bar fi 80 mm radijalni(1/2")

Bergen manometar 0-10 bar fi 80 mm radijalni(1/2")

Bergen manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
Prečnici u ponudi: 63,80,100 mm
Klasa tačnosit: 1,6%
Kućište: Čelik crni plastificiran
Poklopac:Čelični lim crno obojen sa staklom 
Zaštita: IP 32 / IP 54 EN 60529

853,00RSD
Bergen manometar 0-4 bar fi 63 mm radijalni(3/8")

Bergen manometar 0-4 bar fi 63 mm radijalni(3/8")

Bergen manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
Prečnici u ponudi: 63,80,100 mm
Klasa tačnosit: 1,6%
Kućište: Čelik crni plastificiran
Poklopac:Čelični lim crno obojen sa staklom 
Zaštita: IP 32 / IP 54 EN 60529

464,00RSD
Bergen manometar 0-4 bar fi 80 mm radijalni(1/2")

Bergen manometar 0-4 bar fi 80 mm radijalni(1/2")

Bergen manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
Prečnici u ponudi: 63,80,100 mm
Klasa tačnosit: 1,6%
Kućište: Čelik crni plastificiran
Poklopac:Čelični lim crno obojen sa staklom 
Zaštita: IP 32 / IP 54 EN 60529

906,00RSD
Bergen manometar 0-6 bar fi 63 mm radijalni

Bergen manometar 0-6 bar fi 63 mm radijalni

Bergen manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
Prečnici u ponudi: 63,80,100 mm
Klasa tačnosit: 1,6%
Kućište: Čelik crni plastificiran
Poklopac:Čelični lim crno obojen sa staklom 
Zaštita: IP 32 / IP 54 EN 60529

411,00RSD
Bergen manometar 0-6 bar fi 80 mm radijalni(1/2")

Bergen manometar 0-6 bar fi 80 mm radijalni(1/2")

Bergen manometri su namenjeni merenju pritiska neagresivnih, tečnih i gasovitih fluida u pogonskim uslovima okoline.
Prečnici u ponudi: 63,80,100 mm
Klasa tačnosit: 1,6%
Kućište: Čelik crni plastificiran
Poklopac:Čelični lim crno obojen sa staklom 
Zaštita: IP 32 / IP 54 EN 60529

852,00RSD
Bergen termomanometar 0-120 C,0-4 bara fi 80 mm aksijalni

Bergen termomanometar 0-120 C,0-4 bara fi 80 mm aksijalni

Bergen termomanometri su namenjeni merenju temperature i pritiska vode u sistemima grejanja
Prečnik: 80mm
Merni opseg: 0..4 bar, 0…120 C
Klasa tačnosti: Indikator
Kućište: Čelik crno plastificiran
Poklopac: Nerdjajući čelik
Zaštita:   IP54 EN 60529

1.037,00RSD
Bergen termometar 0-120 fi 100 mm aksijalni

Bergen termometar 0-120 fi 100 mm aksijalni

Bergen termometri su namenjeni merenju temperature neagresivnih fluida pod pritiskom u pogonskim uslovima okoline
Klasa tačnosti: 2%
Radni pritisak: do 40 bara bez zaštitne čaure
Kućište:Čelik cinkovan
Poklopac:Čelik cinkovan
Zaštita: IP 65 EN 60529

779,00RSD
Bergen termometar 0-120 fi 63 mm aksijalni

Bergen termometar 0-120 fi 63 mm aksijalni

Bergen termometri su namenjeni merenju temperature neagresivnih fluida pod pritiskom u pogonskim uslovima okoline
Klasa tačnosti: 2%
Radni pritisak: do 40 bara bez zaštitne čaure
Kućište:Čelik cinkovan
Poklopac:Čelik cinkovan
Zaštita: IP 65 EN 60529

465,00RSD
Bergen termometar 0-120 fi 80 mm aksijalni

Bergen termometar 0-120 fi 80 mm aksijalni

Bergen termometri su namenjeni merenju temperature neagresivnih fluida pod pritiskom u pogonskim uslovima okoline
Klasa tačnosti: 2%
Radni pritisak: do 40 bara bez zaštitne čaure
Kućište:Čelik cinkovan
Poklopac:Čelik cinkovan
Zaštita: IP 65 EN 60529

535,00RSD
Manometar 0-10 bar fi 100 mm radijalni(1/2")

Manometar 0-10 bar fi 100 mm radijalni(1/2")

Nominalana veličina: 100 mm
- Opseg: 0-10 bar
- Procesni priključak: G1/2" B, radijalni
- Klasa tačnosti : 1,6 (EN 837-1/6)

927,60RSD
Manometar 0-10 bar fi 63 mm radijalni(1/4")

Manometar 0-10 bar fi 63 mm radijalni(1/4")

Nominalana veličina: 63 mm
- Opseg: 0-10 bar
- Procesni priključak: G1/4" B, radijalni
- Klasa tačnosti : 2,5 (EN 837-1/6)

410,40RSD
Manometar 0-16 bar fi 100 mm radijalni(1/2")

Manometar 0-16 bar fi 100 mm radijalni(1/2")

Nominalana veličina: 63 mm
- Opseg: 0--16 bar
- Procesni priključak: G1/2" B, radijalni
- Klasa tačnosti : 1,6 (EN 837-1/6)

927,60RSD
Manometar 0-4 bar fi 63 mm radijalni(3/8")

Manometar 0-4 bar fi 63 mm radijalni(3/8")

Nominalana veličina: 63 mm
- Opseg: 0-4 bar
- Procesni priključak: G 3/8" B, radijalni
- Klasa tačnosti : 2,5 (EN 837-1/6)

417,60RSD