Kotlovske pumpne grupe

Pumpna grupa za grejanje Bergen

Pumpna grupa za grejanje Bergen

Komponente seta:
- povratni ventil sa termometrom
- kontrolni ventil, povratna cev, slavina
- noseći ram, ventil za dopunu sa termometrom, by pass priključak (opciono).
Pumpa: Grundfos UPSO 25-65 130mm 1x 230V

25.414,00RSD
Pumpna grupa za grejanje sa trokrakim ventilom Bergen

Pumpna grupa za grejanje sa trokrakim ventilom Bergen

Komponente seta:
- povratni ventil sa termometrom
- kontrolni ventil, povratna cev, slavina
- noseći ram, ventil za dopunu sa termometrom
- trokraki ventil sa by pass priključkom
Pumpa: Grundfos UPSO 25-65 130mm 1x 230V

33.468,00RSD