EKSPANZIONE POSUDE I DIKTIR SISTEMI

Ekspanziona posuda 200/6

Ekspanziona posuda 200/6

Ekspanziona posuda:
-za koristenje tople i hladne vode
-veza sa navojem R1
-nezamenjiva membrana prema standardu DIN 4807, max. radna temperatura 70 C.
-ispunjava ili premasuje EC zahteve za ekspanzione posude 97/23/CE.
-boja: crvena ili bela, otporni zavrsni sloj
-podeseni pritisak 1.5 bar
-max. pritisak/temperatura 6bar/120 C

20.646,00RSD
Ekspanziona posuda 250/6

Ekspanziona posuda 250/6

Ekspanziona posuda:
-za koristenje tople i hladne vode
-veza sa navojem R1
-nezamenjiva membrana prema standardu DIN 4807, max. radna temperatura 70 C.
-ispunjava ili premasuje EC zahteve za ekspanzione posude 97/23/CE.
-boja: crvena ili bela, otporni zavrsni sloj
-podeseni pritisak 1.5 bar
-max. pritisak/temperatura 6bar/120 C

26.895,60RSD