Dimovodi za kotlove na čvrsto, peći i šporete

Dimovod cev fi 145 mm -0,5m

Dimovod cev fi 145 mm -0,5m

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.409,00RSD
Dimovod cev fi 150 mm-0,50m za PRIMUS i PRIMUS PLUS 35

Dimovod cev fi 150 mm-0,50m za PRIMUS i PRIMUS PLUS 35

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.462,00RSD
Dimovod cev fi 160 mm-0,5m

Dimovod cev fi 160 mm-0,5m

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.462,00RSD
Dimovod koleno fi 150 mm za PRIMUS i PRIMUS PLUS 35

Dimovod koleno fi 150 mm za PRIMUS i PRIMUS PLUS 35

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.714,00RSD
Dimovod cev fi 180 mm-0,5m

Dimovod cev fi 180 mm-0,5m

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.580,00RSD
Dimovod cev fi 200 mm-0,5m

Dimovod cev fi 200 mm-0,5m

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.704,00RSD
Dimovod koleno fi 145 mm

Dimovod koleno fi 145 mm

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.665,00RSD
Dimovod koleno fi 160 mm

Dimovod koleno fi 160 mm

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.714,00RSD
Dimovod koleno fi 180 mm

Dimovod koleno fi 180 mm

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

1.816,00RSD
Dimovod koleno fi 200 mm

Dimovod koleno fi 200 mm

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

2.019,00RSD
Dimovod cev fi 150 mm-1,0m za PRIMUS i PRIMUS PLUS 35

Dimovod cev fi 150 mm-1,0m za PRIMUS i PRIMUS PLUS 35

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

2.203,00RSD
Dimovod cev fi 160 mm-1m

Dimovod cev fi 160 mm-1m

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

2.203,00RSD
Dimovod cev fi 180 mm-1m

Dimovod cev fi 180 mm-1m

Dimovodna kolena i cevi namenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

2.593,00RSD