Parapetni fan-coil uređaji i pribor

Fan-coil parapetna jedinica Qh=2kW Bergen

Fan-coil parapetna jedinica Qh=2kW Bergen

Optimalnim dizajnom protoka vazduha postignuta je veća efikasnost i tiši rad.
Efikasno koncipiran sistem izduvavanja za bolju raspodelu termperature i vlažnosti.

33.900,00RSD
Fan-coil parapetna jedinica Qh=2,8kW Bergen BER/FC-51ZD/G15

Fan-coil parapetna jedinica Qh=2,8kW Bergen BER/FC-51ZD/G15

Optimalnim dizajnom protoka vazduha postignuta je veća efikasnost i tiši rad.
Efikasno koncipiran sistem izduvavanja za bolju raspodelu termperature i vlažnosti.

35.595,00RSD
Fan-coil parapetna jedinica Qh=3,6kW Bergen BER/FC-68ZD/G15

Fan-coil parapetna jedinica Qh=3,6kW Bergen BER/FC-68ZD/G15

Optimalnim dizajnom protoka vazduha postignuta je veća efikasnost i tiši rad.
Efikasno koncipiran sistem izduvavanja za bolju raspodelu termperature i vlažnosti.

37.290,00RSD
Fan-coil parapetna jedinica Qh=5,4kW Bergen BER/FC-102ZD/G15

Fan-coil parapetna jedinica Qh=5,4kW Bergen BER/FC-102ZD/G15

Optimalnim dizajnom protoka vazduha postignuta je veća efikasnost i tiši rad.
Efikasno koncipiran sistem izduvavanja za bolju raspodelu termperature i vlažnosti.

48.138,00RSD