Kotlovske pumpne grupe

Pumpna grupa za grejanje

Pumpna grupa za grejanje

Komponente seta:
- povratni ventil sa termometrom
- kontrolni ventil, povratna cev, slavina
- noseći ram, ventil za dopunu sa termometrom, by pass priključak (opciono).
Pumpa: Grundfos UPSO 25-65 130mm 1x 230V

26.753,00RSD
Pumpna grupa za grejanje sa trokrakim ventilom

Pumpna grupa za grejanje sa trokrakim ventilom

Komponente seta:
- povratni ventil sa termometrom
- kontrolni ventil, povratna cev, slavina
- noseći ram, ventil za dopunu sa termometrom
- trokraki ventil sa by pass priključkom
Pumpa: Grundfos UPSO 25-65 130mm 1x 230V

35.230,00RSD